Til Højby S&G's Forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiske retningslinier i Højby S&G.

Hovedbestyrelsen i Højby S&G har i august 2010 vedtaget et sæt etiske retningslinier, som skal gælde for alle foeningens samarbejdspartnere, herunder ledere og trænere.
Ud over generelle regler indeholder hele regelsættet også mere specifikke områder så som:

De etiske retningslinier kan læses ved trykke her

Børneattest

Som det fremgår af de etiske retningslinier, skal alle samarbejdspartnere i Højby S&G have en godkendt børneattest.

Rekvirering af Rigspolitiets Børneattest kan ske ved at trykke her