Til Højby S&G's Forside

 

150 års jubilæum

Kunstværk

Ønske om etablering af kunstværk på Multihal

Højby Skytte- og Gymnastikforenings fejrede 150 års jubilæum d. 17.-19. marts 2016 i Højby Hallerne.
I den forbindelse var det et stort ønske ikke kun at markere jubilæet med diverse festligheder, men også at visualisere fore-ningens historie i form af et kunstværk, som et varigt symbol på vores forenings udvikling til glæde og gavn for hele lokalområdet samt Højby Hallernes udefra kommende brugere.

Ovenfor ses det valgte kunstværk, som er udformet af Ingrid Duch.

Der arbejdes pt. ihærdigt på at skaffe midler til etablering af kunstværket.
Den samlede pris løber op i ca. kr. 600.000.

En glædelig nyhed!!
Odense Kommunes Kunstfond har bevilget kr. 150.000

Læs mere om:
Ingrid Duchs beskrivelse af kunstværk
Ingrid Duchs CV
HS&G's historiske udvikling
HS&G's nutidige status